Frk. Fest

Konfirmation, dengang og nu
06.09.2021

 

Konfirmationen har en lang historie bag sig, og det er en spændende udvikling den har taget igennem tiden. Da konfirmationen blev indført i 1736 var det en form for "adgangs eksamen" til at kunne deltage i det religiøse liv men også i det samfundsmæssige.

 

Dengang i 1800 tallet

For mange i dag er konfirmationen mest for selve festen og ikke mindst alle gaverne. Men tilbage i 1800 tallet risikede man faktisk at komme i fængsel hvis man ikke bestod sin konfirmation.

 

I skolen lærte børnene salmevers udenad og når de efter kun 6 års skole gang sluttede var konfirmationen deres eksamen. De fleste var meget fattige og de kom ikke op i regning eller dansk, for det mente man ikke de havde brug for når de skulle ud og tjene, det var mere vigtig at de havde tilstrækkelig kenskab til kristendommen. Selve konfirmationen var derfor præsten der skulle høre om de kunne deres salmer og den lille Katekismus udenad, og kunne man ikke svare på præstens spørgsmål, så dumpede man. Det var en kæmpe katastrofe dengang. For havde man ikke bestået sin konfirmation fik man ikke sin skudsmålsbog (Den lovpligtige Skudsmålsbog, kontrolbog, 1833-1921 var pålagt tyende at forevise ved pladsskifte. I skudsmålsbogen stod oplysninger om fødsel, forældre, dåb, skolegang, konfirmation og derefter arbejdsgiveres vurdering, om man passede sit arbejde ordentligt.) Uden denne kunne man ikke få arbejde uden for ens hjem. 

Forud for konfirmationen skulle man være undervist af en præst eller en lærer i mindst 3 måneder. Ved selve konfirmationen blev man placeret i rækker i kirken, men dengang var rækkefølgen meget vigtig, det var nemlig de dygtigste der stod længs fremme og blev konfirmeret først. Der gik dog rygter om at rige gårdmænd havde "købt" sig til en bedre plads til deres børn ved at forære præsten et fedesvin

Man kunne bliver konfirmaret i alderen 14 til 19 år. men havde man ikke bestået sin eksamen når man var fyldt 19 år, risikerede man at komme i fængsel. Konfirmationen markerede i den grad det ritual der skilte barndommen fra voksenlivet.  Helt ind i 1900 tallet havde betydningen "At træde ind i de voksnes rækker" en meget bokstavelig betydning. Det var først i 1972 at det formelle skel forsvand da undervisningspligten blev udvidet

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar


Copyright 2014-2022 Frk Fest
Webshop fra e-hjemmeside.dk